Logo

© copyrights GroeneDuwboot
Welkom aan boord van de GROENE DUWBOOT

GROEN VAREN ~ GROEN DUWEN

©

Copyrights GroeneDuwboot.nl

Deze website bevat materiaal, zoals teksten, foto's en andere afbeeldingen en/of geluid.

Dit materiaal is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele

eigendomsrechten in dit materiaal zijn het eigendom van GroeneDuwboot.nl, of GroeneDuwboot.nl is het door de eigenaars van de rechten

toegestaan deze materialen te gebruiken op deze site.

Deze website bevat ook merken, zoals het merk GroeneDuwboot en het GroeneDuwboot logo. Alle handelsmerken op deze website

zijn eigendom van GroeneDuwboot.nl, of GroeneDuwboot.nl is gemachtigd door de respectieve eigenaren voor het gebruik ervan op deze site.

U heeft toestemming:

* alle pagina's te bezoeken;

* elk van de pagina's één keer af te drukken voor persoonlijk gebruik;

* een hyperlink te plaatsen naar de home-page van onze websites.

U heeft geen toestemming:

* individuele pagina's af te drukken op papier en in oplagen te overhandigen;

* de tekst van pagina's te veranderen of aan te passen;

* de bestanden die u download te veranderen, data te "strippen" uit de bestanden;

* door GroeneDuwboot.nl ter downloading aangeboden bestanden te verspreiden, een pagina te e-mailen naar derden in de vorm van

een hyperlink naar onze website;

* een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand met de extensie pdf., zip, gif, psd, of jpg download;

* pagina's of tekst te plaatsen binnen een andere web-site, pagina’s of tekst te plaatsen in een z.g. Frame van een andere web-site;

* pagina's, tekst, inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden bestanden binnen

andere publicaties, hetzij geschreven, gedrukt danwel elektronisch (web, ftp, cd, dvd, nieuwsgroepen, etc.) te plaatsen.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te

hebben van GroeneDuwboot.nl. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u

specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (url, bestandsnaam, titel) voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op

welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk uw naam, organisatie, adres, e-mail, telefoon. Het verzoek dient ondertekend te zijn door

de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is. Rechtspersonen dienen een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel mee te

sturen. U kunt uw verzoek sturen naar GroeneDuwboot.nl op info@groeneduwboot.nl

Wij vragen u begrip te hebben voor het feit dat GroeneDuwboot.nl niet alle verzoeken kan inwilligen die GroeneDuwboot.nl aanbiedt op haar web

pagina's of andere publicaties. Wij behouden ons het recht voor geen toestemming te verlenen.

GroeneDuwboot.nl ~~ 2011 - 2014